Paauglys išgyveno su ietimi galvoje

Jaunuolis iš Floridos liko gyvas po to, kai jo galva buvo persmeigta ietimi. Šešiolikmetis matyt gimė po laiminga žvaigžde (jeigu taip galima pasakyti, kai jo draugas iššovė ... Tęsti →